Våre krav til budsjett for 2016

04. desember 2014

LOP har sendt inn sine krav til statsbudsjettet for 2016. Kravet er inndelt i fem deler. Den første omhandler pensjoner, herunder underregulering, trygdeavgift og avkortning. Den andre fokuserer på at fjerningen av avkortning i pensjonen for gifte og samboende ikke går så fort som regjeringen tidligere har lovet. De tre siste punktene er helse – og omsorgskrav som blant annet går på kommuneøkonomi og hjemmetjenester , tannhelse for eldre over 67 år og tilskudd til aktivitetssentre for eldre. HER kan du lese hele dokumentet.

omsorg1.jpg-mob480.jpg