Velferdsteknologi på dagsorden

Rundt 270 kommuner er med i «Nasjonalt velferdsteknologiprogram», som er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet. Dette programmet skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi.

Hva er velferdsteknologi?
Dette er en fellesbetegnelse for tekniske løsninger og produkter som har til hensikt å understøtte og forsterke brukernes trygghet og sikkerhet, samt å bidra til muligheter for aktiv deltagelse i samfunnet. Teknologien skal føre til økt selvstendighet, medbestemmelse, livskvalitet og komfort. Velferdsteknologi kan deles inn i tre kategorier:

  • Mobile løsninger som brukeren har med seg, på seg eller i seg
  • Velferdsteknologiske løsninger i hjemmet
  • Velferdsteknologi i offentlige og private omsorgsbygg og sykehus

I et nylig intervju i TV2 kunne statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Bramo (Frp), fortelle at det skjer mye spennende på denne fronten. Hun understreker at den nye teknologien innebærer at man må være oppmerksom på personvernet. – Ulike hensyn må veies opp mot hverandre. Folk skal være helt trygge på at lagrede data ikke kommer noen andre i hende. Derfor må vi ha kontinuerlige diskusjoner og bygge god kultur både for å ta i bruk velferdsteknologi og for å sikre opplysninger, sa hun i intervjuet.

Helsedirektoratet skriver på sine nettsider at velferdsteknologi kan gi bedre tjenester for eldre som bor hjemme og pasienter i sykehjem, pasienter innen rus og psykisk helse, og personer med nedsatt funksjonsevne.

bigstock-Seniors-video-chatting-with-ta-252589519.jpg
@