Vellykket samling for kandidater til eldreråd

28. november 2011

Den 22. november holdt LOP Bergen og omland en vellykket samling for lokallagets kandidater og varakandidater til eldreårdene i Bergen, Hordaland fylke og kommunene rundt Bergen. Det var 14 deltakere. Samlingen ble holdt i forkan av lagets ordinære medlemsmøte. Hensikten med samlingen var å gjøre lagets kandidater kjent med hverandre og orientere om eldrerådenes oppgaver. Innleder på møtet var Willy Gustafsson som i mange år har vært lokallagets representant i eldrerådene i Hordaland fylke og Bergen kommune. Les lokallagsleder Gunda Falao Sparres oppsummering, som gir  god og kortfattet innføring i eldrerådenes oppgaver Den 22. november holdt LOP Bergen og omland en vellykket samling for lokallagets kandidater og varakandidater til eldreårdene i Bergen, Hordaland fylke og kommunene rundt Bergen. Det var 14 deltakere. Samlingen ble holdt i forkan av lagets ordinære medlemsmøte. Hensikten med samlingen var å gjøre lagets kandidater kjent med hverandre og orientere om eldrerådenes oppgaver. Innleder på møtet var Willy Gustafsson som i mange år har vært lokallagets representant i eldrerådene i Hordaland fylke og Bergen kommune.

Les lokallagsleder Gunda Falao Sparres oppsummering, som gir  god og kortfattet innføring i eldrerådenes oppgaver,  på Les mer. Willy Gustafsson innledet med å opplyse at det er lovpålagt at alle kommuner skal ha et eldreråd med politikere og representanter fra pensjonistorganisasjoner. Han gav deretter eksempler på oppgaver som det er naturlig at eldrerådene bør ta seg av, og gjorde oppmerksom på at det foreligger lovbestemte regler for kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Han understreket hvor viktig det er at medlemmene i eldrerådene setter seg inn i disse retningslinjene, og at noe av det viktigste å sette seg inn i, er kommunebudsjettene.

Videre pekte han på viktige og omfattende saker som ligger foran oss, og som angår oss eldre. Samhandlingsreformen er en slik sak, og der er det viktig å følge med og sette seg inn i hvorledes egen kommune har forberedt seg til reformen.

Etter Gustafssons redegjørelse var det åpent for spørsmål og innspill. Det ble bl.a. stilt spørsmål om eldrerådenes rolle i kommunenes administrasjon og drift. Gustafsson understreket at eldrerådene, som navnet sier, er rådgivende organer, og at det gjelder å komme på banen tidlig i prosessene slik at man blir hørt. Flere av de erfarne eldrerådsmedlemmene i møtet bidor med tips fra sine erfaringer som medlem av eldreråd.  

 

@