Vær oppmerksom på «kataloghaier»

03. desember 2014

Mange små organisasjoner opplever å få fakturaer fra kataloghaier som vil svindle dem for penger. Dette skjer også for enkelte lokallag i LOP, vi deler her en erfaring fra LOP Bergen og omland: «For en tid siden fikk LOP Bergen og omland henvendelse fra et tysk forlag i Hamburg som kaller seg TVV. Brevet hadde vedlagt skjema til utfylling etc for betaling av oppføring i deres foretakskatalog. Vi har avvist dette forlagets fremstøt, og har også gjort Posten Norge as oppmerksom på at TVV i sitt brev anvender en logo som er til forveksling lik posten egen logo. Brevet fra TVV var på norsk!  Nokså sleipt, syntes vi.»

LOP Bergen og omland fikk nylig svar på sin henvendelse til Posten Norge. Vi gjengir også dette svaret her: «Takk for henvendelsen der du tar opp forretningsvirksomheten til selskapet TVV i Hamburg. Posten Norge er tidligere gjort oppmerksom på dette selskapets innsalg av tjenester overfor norske selskap og foreninger, og vi vi vurderer dette som et klart misbruk av Postens logo for å fremme oppdrag (katalogoppføringer) som etter vår mening ikke forsvarer kostnaden ved annonsering i TVVs egen foretaksportal. Det er ingen kontakt mellom Posten og TVV, og vi anser selskapet TVV som sammenlignbart med tidligere såkalte «kataloghaier» som lever godt av å selge katalogoppføringer som neppe har noen verdi for den som oppføres i katalogen. Posten har i september i år tilskrevet TVV og pålagt selskapet å avvikle bruk av Postens logo i sin markedsføring. Dessverre er ikke denne henvendelsen blitt besvart, som vi fryktet. Fordi TVV er registrert i utlandet vil det være arbeidskrevende å forfølge denne saken for oss, og vi har valgt å legge saken i bero inntil videre for å se an den videre utvikling. Dersom den utvikler seg vil Posten vurdere å forfølge saken, om nødvendig gjennom søksmål.»

Dette betyr altså at det er vi som kunder som må være ekstra oppmerksomme på slike forsøk på svindel!
bigstock-Older-man-or-Senior-have-recei-50230679.jpg
@