Verdighetsgarantien lovfestet

15. november 2010

Verdighetsgarantien er festet i en forskrift som trer i kraft 1. januar 2011, knyttet til Lov om helsetjenesten i kommunene og Lovom sosiale tjenester. Forskriften har som formål å sikre at eldreomrsorgem tilrettelegges på en slik måte at dette bidrar til en verdig, trygg og meningsfull alderdom, skriver Helse- og omsorgsdepartementet på sin hjemmeside. Forskriften om en verdig eldreomsorg ble fastsatt i statsråd 12. november, og kan leses her: