Verveaksjon høsten 2022. 1. november-15. desember

Til alle medlemmer i LOP:

Bli med å verve nye medlemmer Vi kjører en kort og intensiv vervekampanje i tidsrommet 1. november til 15. desember 2022.

Alle som melder seg inn i denne perioden betaler bare kr. 50,- i kontingent ut året (2022).

Vervebrev er sendt ut til lokallagene for distribusjon. Her finner man gode grunner for å bli medlem i LOP, hva vi står for, hva vi arbeider med og informasjon om aktiviteter i lokallaget.

Bruk nettverket ditt. Ta kontakt med arbeidstakerorganisasjoner og interesseorganisasjoner for eldre.

Alle kjenner noen som har vært offentlig ansatt.

Innmeldingsskjema: https://lop.no/medlem/innmeldingsskjema

God verveaksjon!

Hilsen Vervekomiteen

 

bigstock-Group-of-senior-friends-intera-184572847.jpg
@