Vi har mye å miste

26. januar 2013

Vi har mye å miste er påminnelsen Forsvar offentlig pensjon -organisasjonen gir på nettsiden sin. Organisasjonen er stiftet av en rekke fagforeninger i offentlig sektor og noen andre organisasjoner. Tirsdag 12. februar arrangerer Forsvar offentlig pensjon en konferanse i Oslo om den offentlige tjenestepensjonens utvikling og reiser bl.a. spørsmålet om hvilke krav som blir de viktigste ved tariffoppgjøret i 2014. Mer info og påmelding på www.forsvarpensjon.no.
@