Vi trenger dere alle!

Vi trenger hver og en av dere. Jo flere vi teller, jo tyngre aktør er vi både i forhold til pensjon og helse- og velferdstjenester.

Vi er opptatt av å verve nye medlemmer, men vi er også opptatt av og fortsatt ha med oss etablerte medlemmer. Medlemskontingenten er også vår viktigste inntektskilde. Beløpet er ikke så stort for hver og en av dere, men summen til sammen er avgjørende for drift og utvikling av organisasjonen vår.

I sin lederartikkel i "Vi i LOP" tar vår styreleder Torild Ofstad opp eldrerådene. Det handler om brukermedvirkning, og det er brukeren selv som best kjenner sin egen og sin egen gruppes situasjon. Og derfor er det viktig at pensjonister gjennom LOP får sine medvirkere inn i eldrerådene. Og det har vi fått. Sekretariatet sitter med en foreløpig oversikt over medlemmer og vara til de kommunale og fylkeskommunale eldrerådene. Vi mangler fortsatt svar fra noen lokallag, slik at oversikt over representanter kommer i neste nummer av bladet vårt. Det vil også bli lagt ut en oversikt på hjemmesiden vår. I den oversikten vi har nå ser det ut til at vi opprettholder antallet kommuner og fylkeskommuner hvor vi er representert. Når all informasjon er kommet inn til sekretariatet, er det å håpe på at vi faktisk har endt opp med en noe høyere representasjon enn vi hadde.

Norsk Sykepleierforbund har i høst hatt en ny SMS-verve kampanje, og vi ønsker alle nye pensjonistmedlemmer fra Sykepleierforbundet velkommen til oss. Og vi oppfordrer som alltid alle nye medlemmer til å ta kontakt med et lokallag. Kontaktinfo til lokallagene finner dere bakerst i dette bladet.

Jeg takker for godt samarbeid i 2019 og ser frem til gode arbeidsdager i 2020.

LOPs sekretariat ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul!

2019-05-09 13.38.04.jpg