Vi trenger dere alle!

Full fart i variert terreng, det er min arbeidshverdag. Jeg har nå vært i jobb som daglig leder siden starten av juni, og begynner å få et overblikk.

Jeg er i ferd med å bli godt kjent med medlems-massen. Og som ny daglig leder, lever jeg meg godt inn i jobben; og det gjør vondt hver gang jeg sletter et medlem på grunn av dødsfall – først og fremst er et liv avsluttet, men også ofte et langt medlemskap i LOP.  Og jeg blir så glad hver gang jeg oppretter et nytt medlemskap. Vi trenger dere, hver og en, sammen teller vi rett i underkant av 11000 medlemmer. Og vi skal bli flere! Offentlig ansatt! Tenk så mange vi egentlig burde være!

Jeg vet at dette ikke er nytt budskap, men - som ny daglig leder må jeg også ytre budskapet om at vi kan bli så mange. Vi kan bli en tyngre aktør i forhold til pensjon, men også når det gjelder helse- og velferdstjenester. Det er jo dere eldre selv som best kjenner deres egne behov, og det må frem i det
offentlige rom.

Tenk om nesten hver og en av dere vervet et nytt medlem, og vi ville blitt bortimot dobbelt så mange. Dette er ingen umulighet. Men, vi trenger litt hjelp fra dere.

I tillegg jobber vi selvfølgelig på sentralt nivå med vervekampanjer og samarbeid med fagforbund for å øke medlemsmassen.

Alle medlemmer som ikke er knyttet til noe lokallag, og til alle nyinnmeldte medlemmer fra Norsk Sykepleierforbund og Radiografforbundet inviterer vi til å ta kontakt med et lokallag. I lokallagene finner dere et sosialt felleskap og dere  har mulighet til å påvirke på ulike arenaer. Kontaktinfo til lokallagene finner dere bakerst medlemsbladt vårt, og på lokallagenes nettsider: https://lop.no/lokallag

2019-05-09 13.38.04.jpg