Viktig med sosial omsorg

Ageing at home er et forskningsprosjekt som har undersøkt utfordringer og muligheter for hjemmebasert eldreomsorg i utkantstrøk.

Prosjektet er et ledd i å styrke utviklingen på dette området i helse- og omsorgssektoren. Mer om dette forskningsprosjektet kan du finne på nettsidene til Universitetet i Tromsø.

Et av de viktigste funnene i studien viser at eldre som hadde noe meningsfullt å gjøre, og noen å snakke med, opplevde at de hadde gode liv, på tross av fysiske plager. Det skriver Forskning.no denne uken.

Resultatene viser også at norsk eldreomsorg stort sett er gode til å ta vare på den fysiske helsen til de eldre. Det er det sosiale aspektet som har blitt glemt, og som har blitt en blindsone i organiseringen av omsorgsarbeidet.

Lege-med-eldre-dame.jpg
@