Vil 7 av 10 øke skatten?

08. september 2010

7 av 10 vil øke skatten. Vanlige folk vil betale mer for å trygge velferden. Dette er påstander på forsiden av Dagsavisen lørdag. I oppfølgingsartikkelen hevdes det videre at "Ja, vi elsker velferdsstaten".  Hele 75 prosent av oss skal være villige til å betale mer skatt for en god helse-  og eldreomsorg. Landets fremste forsker på verdiendringer i den norske befolkningen, Ottar Hellevik, sier at oppslutningen om den norske velferdsstaten er veldig sterk i alle lag av befolkningen og refererer til en undersøkelse somviser at et "overveldende flertall" foretrekker offentlige framfor private tjenester. Han viser også til at selv om stadig flere velger en kombinasjon av private og offentlige tjenester, har ikke oppslutningen om velferdsstaten blitt lavere de siste ti årene. Undersøkelsen som Hellevik viser til, er utført av Synovate i et utvalg på 4.000 personer etter stortingsvalgene i  2005, 2007 og 2009, men er upublisert. LOP-leder Eli Vinje skulle gjerne sett at undersøkelsen var blitt offentliggjort slik at det kunne være mulig å gjøre en egen vurdering. Hun mener at hvis 7 av 10 vil delta i spleiselag for eldreomsorg, kan ikke myndighetene rettferdiggjøre den økonomiske omfordelingen som gjennomføres innen pensjonistgruppen.

@