Vil det bli mulig å bo hjemme i mindre sentrale strøk?

Regjeringen vil løse store deler av framtidens omsorgsutfordringer med at alle skal bo hjemme så lenge som mulig. Men et nytt EU-direktiv som pålegger huseiere å energioppgradere boligene sine kan gjøre dette svært vanskelig for eldre personer som er bosatt i mindre sentrale strøk.

Å oppgradere en enebolig etter nye EU-regler kan koste rundt en million kroner. Mange eldre som bor i mindre sentrale strøk har eneboliger med en salgsverdi på under to millioner kroner, og med kun pensjonen som inntekt sier det seg selv at disse kravene blir umulige å innfri.

Foreningen Huseiernes landsforbund tror at de første boligene som det blir stilt krav til om energioppgradering er de som ble bygget rett før og etter andre verdenskrig. Og det er nettopp disse husene som mange pensjonister i utkantstrøk bor i.

Spørreundersøkelsen «Helsepolitisk barometer» har vist at det å kunne bo hjemme lengst mulig er noe av det viktigste når vi tenker på å planlegge alderdommen, og tallene viser at jo eldre vi blir, jo viktigere er dette for oss.  

I alderen mellom 60-75 år er det en markant tendens til å flytte på seg, sammenlignet med yngre år. I denne aldersgruppen ønsker de fleste å flytte til en leilighet som man eier selv. Men problemet for mange eldre som bor i mindre sentrale strøk er både mangel på leiligheter i nærområdet og at eneboligene ikke har en salgsverdi som er i nærheten av det man må betale for en leilighet.

Kostnadene for å bo i egen bolig har økt med hele 18 prosent på ett år, og det forventes at økningen fortsetter med ytterligere 16 prosent neste år. Dette utgjør allerede flere tusen kroner i måneden for en vanlig enebolig. Huseiernes landsforbund sier at det ikke kan være slik at det å måtte energioppgradere boligen sin fører til at folk ikke har råd til å bli boende. De etterlyser derfor kraftfulle tilskuddsordninger for energieffektivisering.

 

 

Hovedpunktene i det nye bygningsenergidirektivet fra EU:

  • De 15 % dårligste bygningene skal renoveres for energieffektivisering innen 2030, de nest dårligste bygningene skal renoveres innen 2033.
  • Energimerkingen skal endres. A skal være nullutslippsbygg, og G skal være de 15 prosent dårligste. Dette skal samkjøres i hele Europa.
  • Nye bygg skal være nullutslippsbygg fra 2030.
  • Alle bygninger skal være nullutslippsbygninger innen 2050.
  • Landene skal ha en egen plan for renovering og oppgradering av bygningsmassen
  • Landene skal forplikte seg til å ha gode tilskudds- og støtteordninger for å nå målene.

Direktivet skal forhandles ferdig i EU-systemet, antakelig i løpet av året. 

Kilde: Huseierne

bigstock--412106350.jpg
@