Vil du delta i et forskningsprosjekt for de mellom 70 og 80 år?

Norges Idrettshøgskole gjennomfører et prosjekt der man ønsker å finne gode måter for å unngå risikoen for underernæring hos eldre personer. Nå søker de etter deltakere i aldersgruppen 70-80 år som ønsker å være med i studien.

Lavt proteininntak hos eldre er en utfordring som er viktig å forebygge fordi antall eldre øker kraftig. Lavt proteintak kan føre til at muskelmassen reduseres over tid, og videre redusere funksjon og selvstendighet. En måte å forebygge underernæringen på er å tilby gode nærings- og proteinrike produkter.

I et europeisk samarbeid har det derfor blitt utviklet tre forskjellige modifiserte produkter som sikter på å optimalisere matvaren ved å være lett fordøyelige hos eldre og ved å ha en god proteinkvalitet. De tre optimaliserte produktene er basert på kjøtt av storfe, yoghurt med karamellsmak og kremost. Forskere ved Norges idrettshøgskole (NIH) ønsker derfor å teste hvor raskt de nyutviklede produktet fordøyes og tas opp i kroppen og hvordan de påvirker muskulaturen vår.

 

Hva?
Hensikten med denne studien er å kartlegge hvordan responsen er i blod og muskel etter inntak av modifisert kjøtt, yoghurt og ost. Responsen vil bli sammenlignet med responsen etter inntak av de vanlige tilsvarende ikke-modifiserte produktene.
 

Når?

 • April-november 2023
 • 4 testdager med varighet på ca. 5 timer
  • Har du kun mulighet til 2 testdager er dette også aktuelt
 • Oppmøte mellom 07:00-08:40 (avtales individuelt)
   

Hvem kan delta?

 • Du er mellom 70-80 år
   

Hva skal testes?

 • To modifiserte og to vanlige produkter, en på hver test-dag
 • 7 blodprøver
 • 2 muskelbiopsier
   

Fordeler med å være med:

 • Du får prøvd ut et nyutviklet proteinprodukt
 • Du bidrar til å oppnå viktig informasjon som kan bidra til økt ernæring hos eldre

Hvis du er interessert i å delta kan du melde deg på HER eller ta kontakt med Elise Lander for mer informasjon: Epost: elisej@nih.no   Tlf: 23 26 22 46

bigstock-Elderly-Couple-Breakfast-Seni-475959813.jpg
@