Vil eldreløftet bli en realitet?

09. oktober 2013

Mandag denne uken presenterte Erna Solberg og Siv Jensen hvilke ambisjoner den nye regjeringen har. På feltet eldreomsorg har Fremskrittspartiets valgløfte om lovfestet rett til sykehjemsplass nå blitt til et forslag om at retten til heldøgns pleie og omsorg skal utredes med sikte på innføring i perioden.

Kravet om lovfestet rett til omsorg og pleie har vært et høyt flagget område for Fremskrittspartiet både i valgkampen og i en rekke debatter de siste årene. Det vil derfor være mange som følger ekstra nøye på om dette punktet vil bli fulgt opp og føre til konkrete handlinger, eller om det havner i skuffen for valgflesk som det aldri ble noe av.

Det varsles også i den nye regjeringsplattformen at man vil at staten skal ta et større økonomisk ansvar for å sikre at kommunene bygger ut tilstrekkelig kapasitet og kvalitet i eldreomsorgen. Dette er ikke bare godt nytt for kommunene, selv om staten gir tilskudd til utbygging vil denne modellen øke driftskostnadene i allerede hardt belastede kommunebudsjetter.
8411182588_c9033cc4a3.jpg
@