Vil ha eldrekoordinator i alle kommuner

I en høringsuttalelse foreslår eldreombudet at det opprettes eldrekoordinatorer i alle norske kommuner. Eldreombudet mener at dette vil styrke og avlaste de øvrige kommunale tjenestetilbudene. LOPs Helse-og omsorgsutvalg har også utarbeidet et høringssvar der dette punktet er fremhevet. 

LOP Bærum har også kjempet lenge for at alle kommuner må opprette eldrekoordinatorer. Med innspill fra mange kanter er det kanskje håp om at dette forslaget kan bli hørt. 

Forslagene er sendt inn som svar til den offentlige utredningen «NOU 2020:15 – Det handler om Norge»

Eldreombudet understreker at den frivillige innsatsen fra de eldre vil være en uvurderlig fremtidig innsatsfaktor i og med at seniorer kan bidra sterkt med sine ressurser. Herunder foreslås det at funksjonen skal kunne legge til rette for rekruttering av de som vil og kan bidra i det lokale frivillige arbeidet, i samarbeid med frivilligsentraler der slike finnes.

Det er også tenkt at eldrekoordinatorene skal støtte og fremme lokalt frivillig arbeid, kulturtilbud og aktiviteter rettet mot eldre innbyggere. Man tenker seg også at eldrekoordinatorene skal kunne lose eldre innbyggere til relevante kommunale tjenester, og bistå med veiledning og opplæring i bruk av digitale tjenester.


Her er en oversikt over alle tiltakene som eldreombudet har foreslått i sin høringsuttalelse:

  • mobilisering av frivillig innsats fra eldre
  • eldrekoordinator i hver kommune
  • bedre nasjonal koordinering av velferdsteknologi
  • etablering av seniorboliger nært kommunesenter eller distriktssenter
  • digitale tjenester alle kan bruke
  • opplæring som gjør at eldre opprettholder digital kompetanse
  • økonomiske støtteordninger til private aktører for å bygge ut digital infrastruktur i distriktene økonomiske incentivordninger for studenter som både har praksis og går over i utdanningsrelevante jobber i distriktene (med bindingstid) 

Hele høringssvaret fra eldreombudet med utdypning av de ulike forslagene kan du lese HER.

bigstock-Mature-caucasian-man-gives-a-s-367325761.jpg