Vil ha enklere regler for fornyelse av førerkortet

«Det må bli enklere for spreke eldre å beholde førerkortet også etter fylte 75 år. Erfaringer fra andre land viser at ordninger tilsvarende den vi har i Norge ikke gir færre ulykker. Nå er det på tide å se på denne særnorske ordningen». Det vedtok landsmøtet i Norges Automobil-Forbund, NAF, i en nylig resolusjon.

Videre sier NAF i sin resolusjon at: «Vi må velge de riktige tiltakene for å ivareta trafikksikkerheten og støtte oss på forskning. Dagens ordning virker ikke etter intensjonen. Erfaringene fra Sverige og Danmark viser at eldre sjåfører ikke har høyere risiko for ulykker enn andre grupper. I Sverige er det ikke krav til helseattest. Danmark avvikler sin ordning til sommeren og NAF vil reise samme debatt i Norge. For mange eldre er bilen nøkkelen til en aktiv hverdag og sosialt liv. Det blir stadig flere eldre, i tillegg har de stadig bedre helse og er dermed gode sjåfører lengre enn tidligere.» Les hele resolusjonen HER.

 

SLIK ER DAGENS REGLER:

- Fra du er 75 år fram til du er 78 år må du gjennomgå en helseundersøkelse hos din lege for å fornye førerkortet. Helseattesten du får er gyldig i 3 år.

- Du må så møte personlig opp på en av Statens vegvesen sine trafikkstasjoner og levere helseattesten, samt eventuell synsattest. Helseattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder når den leveres inn.

- Det nye førerkortet gis gyldighet maksimalt til dagen før fylte 80 år. Hvis du fornyer førerkortet når du er 78 år, vil det altså likevel ikke være gyldig lengre enn dagen før du fyller 80 år.

- Etter fylte 78 år kan helseattest og førerkort utstedes for inntil 2 år ved hver fornyelse. Selv om du får en helseattest for 3 år av legen din, blir førerkortets gyldighetsperiode likevel 2 år etter førerkortforskriften, hvis du er eldre enn 78 år.

- Du må fornye førerkortet ditt før datoen for utløp på førerkortet ditt for å kunne ha uavbrutt førerett.

- For tunge førerkortklasser som lastebil, buss og minibuss må førerkortet fornyes hvert år etter fylte 70 år.

ivK9EIQV564EiAucDonYjghoagFXTDwxjEr2m1KE01wQ.jpg
@