Voksne arbeidstakere ønsker å jobbe – ikke å nave

Mange som nærmer seg midten av 50-årene og de tidlige 60-årene forsvinner ut av arbeidslivet med arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Hver tredje kvinne mellom 60 og 64 år er ufør, viser nye tall fra NAV. Må det være slik? Nei, det håper vi virkelig ikke, sier Statens Seniorråd i en pressemelding.

Statens seniorråd ønsker Sigrun Vågeng velkommen i den viktige jobben som øverste sjef for NAV. Og vi håper hun mener alvor med at hun vil ha folk i arbeid og ikke på trygd. Med den nedslående statistikken om at nærmere hver femte arbeidstaker går ut av et langt arbeidsliv som trygdet, håper vi hun også tenker jobb som et alternativ til NAV for denne gruppe.

Vågeng må i sitt prosjekt ta hensyn til de eldre arbeidstakerne som enten har mistet jobben, eller av helsemessige årsaker ikke kan utføre den jobben de hadde. Mange av disse menneskene ønsker å gå på arbeid. De representerer betydelige ressurser og masse erfaring, men kan ha falt ut av arbeidslivet grunnet overtallighet, belastningsskader eller annen helsesvikt. Det betyr ikke at de ikke er arbeidsføre.

En 60-åring har, hvis hun selv ønsker det, 12 år igjen i arbeidslivet med en øvre aldersgrense i arbeidslivet på 72 år.

Mange snakker om den andre karrieren. Og her må arbeidstakerne, arbeidsgiverne og NAV gå sammen for å finne gode løsninger slik at ikke viktig kompetanse forsvinner.

Sigrun Vågeng representerer selv arbeidstakergruppen over 60 år, og vi setter vår lit til at hun selv går foran.

Seniorrådet©RebeccaRavneberg.jpg