Protokoll fra årsmøtet 2022

Årsmøtet for 2022 ble avholdt den 22. mars med 26 medlemmer til stede. Her kan du lese portokollen fra årsmøtet.

Dokumenter

@