Aktiviteter -2023

Det planlegges flere spennende aktiviteter i lokallaget framover.

Vi byr på interessante foredrag og spennende turer.

09.03.23 : Årsmøte avholdes med faste årsmøtesaker samt noen orienterings-
saker og muligheter for innspill og meningsutveksling.
Før årsmøtet starter skal lektor og biografforfatter Truls Gjefsen
snakke om siste biografien sin om Ola Dahl, ordfører i Sel kommune
og fylkesordfører i Oppland.


08.06.23: Dagstur til Sygard Grytting og Sør-Frons kyrkja med omvisning og
konsert. Sygard Grytting er en middelaldergard og kan føres tilbake
til 1300-tallet. Sør-Fron kirke omtales også som Gudbrandsdals-
domen. Kirka er oppført i perioden 1786 1792 og er åttekanta.


22.08 - 24.08.23: Tur til Trøndelag og Ørlandet med bl a Østråt-borgen og
utendørs - teateret Den siste viking av Johan Bojer.

Det vil også bli en temadag om velferdsteknologi

@