Dagstur 8. juni

Dato: 08. juni 2023 00:00 -

Dagstur til Sygard Grytting og Sør-Frons kyrkja med omvisning og konsert

Sygard Grytting er en middelaldergard og kan føres tilbake
til 1300-tallet. Sør-Fron kirke omtales også som Gudbrandsdals-
domen. Kirka er oppført i perioden 1786 1792 og er åttekanta.

@