Referat frå årsmøte 4. juni 2020

I alt 32 medlemar var til stades da leiar ynskte vel møtt. Før det ordinære årsmøtet vart sett, fortalde Truls Gjefsen frå Hans Børli sitt liv og dikting.

Referatet kan lesas her:

Dokumenter

@