Referat fra årsmøtet 2015

Her kan du lese referatet fra årsmøtet vårt den 5. mars 2015.

Referat frå årsmøte i Landslaget for offentlege pensjonistar

Avd.Gudbrandsdal

Møtet vart halde på Toftemo turiststasjon 5.mars kl.12.00.Innkalling til møtet ved brev og e-post.

Sak 1 .Val av møteleiar: Terje Lindby vald

                    Val av sekretær: Reidunn Snerle vald

                     Til å skrive under møtebok: Ellen Berir Eilefstad og Johannes Brualøkken .

Sak 2. Årsmelding som vart gjennomgått av leiar, godkjend utan merknad, og den

          ligg ved møteboka.

Sak 3. Rekneskap vart gjennomgått av kasserar og godkjend.Ligg ved møteboka..

           Merknad:Spare porto ved meir bruk av e-post.

Sak 4. Budsjett for 2015  godkjent.Ligg ved møteboka.

Sak 5. Val, leia av Ola Hage,  ga slikt resultat:

          Leiar for 1 år:         Brit Helga Remme (ny)

          Styremedlem:         Marit Håkenstad (2år ny)

          Sekretær:               Reidunn Snerle (2 år attval)

          Styremedlem Magne Botten og kasserar Bjørn Engehagen var ikkje på val og

          sit 1 år til.

          Varamedlemar:           Birgit Dyrset (1år ny)

                                               Eldrid Dokken ( 1 år attval)

                                               Eldbjørg Sletten (1 år attval)

            Revisorar:,                  Svein Sletten og Wenche Øvstedal              

                                   Vara Njål Bruheim (alle attval 1 år)

            Valnemnd;                  Gustav Ekre (1 år)

                                               Haldis Skuterud (2 år)

                                               Ola Hage (3 år)

Reidunn Snerle           Ellen Berit Eilefstad                            Johannes Brualøkken

Sekretær                          sign.                                          sign.

@