Referat frå turen med Lop 22. 24. august

I alt 32 pensjonistar var
om bord på bussen frå Per Gynt tours til Trøndelag og
Nord Møre med Terje Gustu som stødig sjåfør og Birgit Dyrseth som energisk
og grundig turleiar Etter ei kaffepause på Oppdalsporten var fyrste
hovudstopp Orkla industrimuseum der vi særleg kunne studere den 333 år
lange bergverksdrifta på Løkken verk. Etterpå var det lunsj i Orkla gjestebolig ,
ein storfelt og staseleg bygning med mykje original ku nst.

Dokumenter

@