Referat fra turen til Nord-Vestlandet 14.-16. juni 2022

Av Anne og Ola Grøsland

Reidun Snerle

Foto: Palmer Ruste

40 forventingsfulle pensjonistar sat i bussen frå Per Gynt-tur på tur over Dovre, Lesja og ned Romsdalen, trygt køyrt av den humoristiske sjåføren Erik Strømmen. Fleire av passasjerane kom opphavleg frå området vi køyrde gjennom, og Kari Bjølgerud Hansen og Marit Mølmen Årnes  fortale om Romsdalen og Åndalsnes og området utover til Molde.

Dokumenter

@