Årsberetning 2011- Rana

Styret
Leder: Tove Lian
Nestleder: Per Straumfors
Sekretær: Anne Ryssdal
Kasserer: Else Aasen
Styremedlemmer:  Rune Karlsson, Kitty Neeraas, Mary Bjørnå
Revisorer: Karen Haukeland*, Torunn Lydersen
Valgkomite:Else Marie Olsen, Unni Segrem
*Revisor Karen Haukeland trakk seg midt i perioden. Ny revisor: Olav Neeraas.

Virksomhet
Styret har hatt seks styremøter. Vanlige styresaker er behandlet – som konstituering av styret, møtevirksomhet, program og lokaler, planlegging av turer, verving, presentasjon av kandidater til sentralstyret og forslag til kandidater til eldrerådet.
LOP Rana har hatt sju medlemsmøter, fire i vårsemesteret og tre i høstsemesteret, med sosialt samvær, foredrag, lysbilder, trim, quiz, opplesning og idedugnad. Viktige saker fra sentralt hold har også vært behandlet.
Foredragsholdere på møtene:
Unni Pedersen: Trim
Bjørg Thodesen: Kulturveteranene i Norge.
Eli Vinje: Nye skatte- og pensjonsordninger – forbedring eller forverring for pensjonistene?
Are Nakling: Orientering om Nordland Teater.
Henrik Johansen: Ny flyplass i Rana.
Jarl Arne Pedersen: Guide og underholdende foreleser i Steigen. LOP Rana arrangerte tur til Steigen 25.-26. mai. (Vår første overnattingstur!)
Dagrunn Henrisen: En orientering om LADVA.
Kirsti Jakobsen og Marianne Steinmo: Industriell økologi. Hvordan la avfall bli en ressurs?
Julia Gruben: Eldreomsorgen i Rana.
Kitty og Olav Neeraas, Else Marie Olsen, Gretha Otnæs m.fl. har bidratt med musikalsk underholdning. Per Straumfors og Bjørg Thodesen har lest dikt. Ketil Ryssdal har orientert om eldrerådet.
Else Marie Olsen var lokallagets representant på landsmøtet på Sola 24.-26. juni.
Nordlands kandidat, Åshild Hauan, ble innvalgt i sentralstyret av landsmøtet.
Liv Bernersen, Rana, er oppnevnt som en av fire medlemmer i Helse- og omsorgsutvalget som ble opprettet av sentralstyret 26. juni.
LOP Rana fikk i 2011 tildelt kr 5.000 i kommunal støtte.
Medlemstall pr. 31.12.11: 77. Gjennomsnittlig oppmøte på våre sammenkomster: 32.

@