Bilder fra medlemsmøte 24. september 2014

 på Korgen Vertshus

@