Et lite Jubileumsinnlegg i anledning vårt 10 års jubileum

Her i Rana startet det hele med en invitasjon fra LOP ved leder av vervekomiteen, Tollef Beitrusten fra Lillehammer, med ett innlegg i Rana Blad om at interesserte kunne møte til et informasjonsmøte.

Beitrusten var ivrig LOP-medlem, hadde vært ordfører i en Gudbrandsdalskommune, og var medlem i Lillehammer lokallag. Han var en aktiv verveansvarlig, reiste rundt og fikk startet flere lokallag.

Det møtte opp 25 personer, og de uttrykte vilje til å begynne prosessen med å få i gang et lokallag. Det ble nedsatt et interimsstyre med Anne Ryssdal, Unni Segrem, Else Marie Olsen, Rasmus Nordahl og Tove Lian.

Allerede 26. januar 2005 ble det holdt konstituerende møte i Rana Produkters kantine i Vika.

Nå ble laget formelt stiftet. Av interimsstyret fortsatte flere, som leder Anne Ryssdal, nestleder Rasmus Nordahl, sekretær Unni Segrem, kasserer Tove Lian, styremedlemmer Leif Alstadhaug,  Else Marie Olsen og Lars Opsal. Ifølge leders uttalelse – en prektig gjeng.

Året etter, i april 2006 ble Midt-Helgeland lokallag av LOP stifta, et lag vi har hatt et godt samarbeide med opp gjennom årene.

 

Litt av hvert om årene som er gått:

Wangari Maathay fikk fredsprisen i 2004. Hun var av gode grunner ikke tilstede på møtet vårt, men Lars Opsal var der, og han holdt et muntert, uhøytidelig og tankevekkende kåseri om fredsprisvinneren  -  som han hadde truffet personlig under ett av sine opphold i Afrika.

Samme år hadde vi en nydelig lysbildeframvisning med kåseri av Elias Bjørnå, i all hovedsak med naturbilder fra Rana.

Glimt fra de neste årene:

2006    -           Per Karstensen kåserte om «Sosialt arbeid i Rana gjennom tidene». Det gjorde han på en glimrende måte – og holdt forsamlingen i ånde i over en time, brukte omtrent ikke manuskript. Så, ærende forsamling! Gakk hen og gjør likeså, når dere har rundet de nitti!.

2007    -           Vi gikk over til Bimbo Veikro som vårt møtelokale, der vi bl.a. hadde besøk av Tor Jacobsen, som vanlig opplagt, underholdt oss om barndomsminner fra krigens dager, levende og muntert.

Samme år kåserte også Bjørg Simonsen med selvvalgt emne: «Livets gang». Hun siterte «veien blir til mens du går» og jammen hadde Bjørg Simonsens veier vært mangfoldige. Meget interessant.

2008    -           Lege Bjørn Bernersen snakket om «Eldre og helse». Et meget morsomt og til tider ettertenktsomt foredrag. Vi gikk heldigvis alle hjem i den visshet at vi i grunnen levde et sunt liv.

2009    -           Robert Monsen talte om slektsgransking, en fin og interessant hobby.  Han var innom mange områder der denne granskningen er aktuell, og hadde noen fine demonstrasjoner. Publikum var meget interessert.

Samme år hadde vi en meget vellykket ekskursjon til Rana Bibliotek. 36 LOP-medlemmer boltret seg i alle avdelinger – og fikk kyndig veiledning av dyktige bibliotekarer

2010    -           Kitty og Olav Neeraas viste egenprodusert film «Tur på Nilen». Vakte stor jubel

28.10   -          «Mosjøen» på besøk. De 19 fra nabobyen i sør kom med buss. Deretter spaserte vi via «Havmannen» til Bakeribygget, en kjent og kjær møteplass for mange i Rana-samfunnet. Bakeribygget er – jeg siterer:  »Et være, lære og arbeidssted for psykisk helse» som drives av Rana Kommune. Bygget er ett av de gamle byggene fra handelsstedet til familien Meyer, og inneholdt bl.a bakeri, men også forretning med et omfattende vareutvalg. Et gammelt ordspråk fra varehuset var: «All den skit som verden eier, finner du hos L A Meyer»

I Bakeribygget fikk vi omvisning, kaffe og vafler. Medlemmene våre stilte med biler, og vi dro til Stenneset bygdetun, den gamle prestegården på Båsmoen, ca 10 km fra byen.

Der fikk vi servert en velsmakende lunsj.  Både gjester og vertskap virket fornøyd.

Samme år kunne vi presenterer en solid aktør på foredragsfronten: Leif Alstadhaug. Han hadde forfatteren fra Ytteren, Ole Bang, som tema. Ole Bang viste seg å være en meget allsidig kar.

2011    -           Første år med ny leder: Tove Lian. En annen leder var også til stede, Eli Vinje, leder av LOPs sentralstyre. Hun hadde bl.a- som tema på sitt innlegg: Skatter og pensjoner.

(Dette er forøvrig vårt første besøk av noen fra sentralt hold, med unntak av vervelederen, Beitrusten).

En tredje leder var også der: Are Nakling, teaterdirektør ved Nordland Teater, så dermed lærte vi også litt om teatret vårt.

Henrik Johansen orienterte oss om planene for den nye flyplassen på Hauan, og viste skisser over bygget og beliggenhet m.m. Kjempespennende prosjekt som vil sette Rana på kartet for alvor.

Så trødde ungdommen til: Doktorstipendiatene Kirsti Jakobsen og Marianne Steinmo, begge knyttet til doktorgradstudiet ved Universitetet i Nordland. Begge jentene kommer fra Rana. Det ble et underholdende møte med følgende tema: Industriell økologi. Hvordan la avfall bli en ressurs?

Deretter var hjelpearbeide tema:

Ranas suverene hjelpeforening for området Karelen i Russland Ladvaforeningen – ved leder Dagrun Henriksen, var på besøk. Prosjektet dere er i hovedsak et barnehjem, hvor svært mange utviklingshemmede var plassert under svært kummerlige forhold.

Ved hjelp av midler fra Rana og en «søsterforening» i Umeå er det gjort et stor arbeide med å pusse opp, bl.a kjøkkenet, og å skaffe sengetøy, senger og annet nødvendig utstyr for å gjøre forholdene bedre for både barna og ansatte. Resultatet av vår utlodning, kr 1.600,- gikk uavkortet til Ladvaforeningen.

2012    -           Stor begivenhet: «Markens Grøde» -  en stumfilm etter Knut Hamsuns bok, ble vist.

Etter som den var innspilt i Rana, var det mange lykkelige tilskuere blant våre medlemmer som fikk se denne gamle filmen fra 1920–tallet.

Tidligere redaktør av Rana Blad, Øyvin Hirsti, gjestet oss med et kåseri: Om pressen i Rana gjennom tidene. En festlig gjennomgang av Ranas pressehistorie med skildring av 25 aviser (på det meste), og alle disse publikasjonene var slett ikke de beste venner bestandig – noen lå til og med i rettsak med hverandre.

Hirsti var for øvrig slett ikke fornøyd med dagens Rana Blad, en tafatt avis, tok ikke opp alvorlige tema.

2012    -           Kåseri av ernæringsfysiolog Trine Dahlmo: Kosthold, helse, forebyggelse.

Foreleseren riktig koste seg med å ta opp tema som:  Prostata, mage – tarm, smerter i vev, og hjerte-karproblemer. Dette interesserte forsamlingen! Spørsmålene var mange.

Det kan også nevnes at på dette medlemsmøtet fikk vi ny rekord i oppmøte – 47 - over 50 %.

2013    -           Ivar Hartviksen, en kjent person innen Ranas både industri- og kulturmiljø, kåserte om Mo i Rana og Jernverket – og litt om den nye industrien i Rana.

Som sjef for informasjonsavdelingen i Mo Industripark As – og som filmskaper og forfatter, hadde Ivar de beste mulighetene for å skape en levende skildring av Ranasamfunnet.

På et av våre møter holdt Bjørn Lichtwarck, sykehuslege og fastlege i Rana, foredrag om demens, et muntert og hyggelig foredrag om et alvorlig tema.

2014                Kirkegata bosenter ble i år vår nye møteplass. Her er det en godt besøk kafe, i hovedsak rettet mot oss eldre, og vi har fått leie kafeen og møterommet av Rana Kommune vederlagsfritt mot å kjøpe mat og kaffe for over et bestemt beløp. Kafeen stenges da for andre gjester.

Emner for møtene i år har bl.a.vært besøk av Kirkevergen i Rana, hvor vi fikk nødvendige opplysninger om gravplasser, gravlegat for stell av graver .m.m. Til tross for et noe dystert emne, ble resultatet et hyggelig og lærerikt møte.

Vi har også hatt besøk av Lill Vigdis Hansen fra folketannrøkta, og vår egn Birgit Kristensen, som er rådgiver for LOP på emnene arv, bo-oppgjør og testamente. Hun informerte om det nye som heter Fremtidsfullmakt. Noe å tenke på for mange og enhver.

Septembermøtet ble holdt i Korgen, med besøk på et lite krigsmuseum,

I oktober fikk vi en orientering av daglig leder for Termik, og deres frivillige arbeid for eldre og syke. «Uten de frivillige er Termik ingenting» ble det sagt. Et sitat som kan passe på mange lag og foreninger.

På dette møtet viste vårt medlem, Olav Neeraas,en liten privat filmsnutt over hans og Kittys besøk på Rabothytta, høgt til fjells, ca 1200 m o h i Okstindan. En 6 – 7 timers tur for «oss eldre», men godt gangføre. Dette er en helt spesiell hytte som tilhører Hemnes Turistforening, som ble innviet i august i år. Hytta er oppkalt etter en fransk breforsker og geograf, som reiste rundt i bl.a Skandinavia sist på 1800 - tallet.

Våre julemøter har vært holdt flere forskjellige steder: Pruglhei gård, på Umbukta fjellstue, flere år på Stenneset og de senere år i Gammelbygget på Meyergården.

 

En liten jubileumsberetning kan ikke slutte uten en liten oversikt over turer vi har arrangert:

2005                Utskarpen bygdemuseum

2006                Gårdsmuseet på Jordbru i Plurdalen

2007                Korgenfjellet – +4sammen med medlemmer fra Midt-Helgeland lokallag

2008                Sæterstad gård ved Røsvatnet,  med oppdrett av røye til rakfisk m.m.

2009                Høgskolen i Nesna – omvisning ved Olga Langset

2009                Mosjøen, besøk hos nærmeste nabo – omvisning bl.a på Kulturverkstedet.

2010                Onøy – Lurøy – besøk på Lurøygården, Lurøy kirke og Museet.

2011                2-dagers tur til Steigen, b.l. a besøk ved kystfortet, Steigen kirke og «skolestua»

2012                2-dagers tur med buss, hurtigrute og ferge til Brønnøysund og Vega.

2013                Tur med både buss og båt i Rødøy kommune – Svartisen m.m.

2014                2 – dagers tur via Saltfjellet – Junkerdal - Arvidsjaur- Storuman og hjem over Umbukta           

                         

Ført «i penn» av Anne Ryssdal og Tove Lian

 

@