Fra årsberetningen 2018

Det er holdt 8 medlemsmøter. I tillegg kommer julelunsj på Meyergården Hotel. Gjennomsnittlig deltakelse på medlemsmøtene var 33.

Faste innslag på møtene er diktlesning, foredrag og åresalg. Sistnevnte er en viktig inntekskilde for laget.

Foredragene i 2018 har omhandlet

  • Innføring av prosjektstilling i forbindelse med aktivitet for eldre i Rana
  • Tur til India og Nepal v/lagsmedlem
  • Teknisk sjef i Rana kommune orienterte om bl.a. transportplan og trafikkplan i kommunen
  • Aktuelle saker i LOP sentralt v/landsstyremedlem Turid Mæhre Olsen
  • Om utviklingen i Rana fra 1838 v/leder David Øverli
  • Framtidig skolestruktur i Rana v/skolesjefen
  • Frivillighetssentralens arbeid i Rana

En planlagt vårtur 2018 for medlemmene til Helgelandskysten ble avlyst på grunn av lav oppslutning.

@