Medlemsmøte 26. september 2012

LOP RANA, referat fra medlemsmøte  26. september 2012.

Sted: Meyergården (Vårt vanlige møtested, Babettes, var midlertidig stengt.)

Møteleder: Tove Lian.

Til stede: 38 personer.

1.  Vi startet med oppvarming: Kaffe og vafler.

2.  Dagens kåsør: Øyvind Hirsti: Om pressen i Rana.

Hirsti startet med et historisk tilbakeblikk.  For hundre år siden var Mo en utkant.  Kommunikasjonen var dårlig.  Navnet «Helgeland» ble misbrukt, spesielt i den sørlige del av regionen.

Nevnes kan at Petter Dass i sin tid ble rasende da det ble foreslått å bygge egen kirke for Mo.  Men i begynnelsen av 17-hundretallet ble det alvor med kirkeplanene, bl. a. etter påtrykk av Thomas von Westen.

På 16- og 17-hundretallet var flertallet av Ranas befolkning samer. I Mosjøen startet utviklingen tidligere.  Mosjøen fikk sin første avis på 1870-tallet. 12 år senere fikk Rana sin første avis. Den ble utgitt på Hemnesberget.

Så kom 1902 med bl.  a.  oppstart av anleggsvirksomhet i Dunderlandsdalen.  Behovet for egen avis i Mo -området ble påtrengende. og i 1902 ble Dunderlagsdølen stiftet med Redvald Knudtson som redaktør.  Avisa het Dunderland i starten grunnet manglende bokstavtyper til forsida!

Halvannet år etter Dunderlandsdølens stiftelse kom avisa Ranværingen ut i Mo, redaktør Annæus Myklevand.  Startet som venstreavis, skiftet navn til Helgeland i 1910 til opphør i 1957, ble til slutt høyreavis.

På det meste var det ca. 25 aviser på Helgeland.  Enkelte lå i stadig krig med hverandre. Dunderlandsdølen og Helgeland lå til og med i rettssak med hverandre.

Dunderlandsdølen ble stoppet av nazimyndighetene under andre verdenskrig.  Helgeland ble utgitt under hele krigen med nazistisk styre.  Etter krigen startet Dunderlandsdølen opp igjen, og fikk da ganske snart dagens navn, Rana Blad.

Hirsti nevnte også litt om sin egen karriere: Industriarbeider i Sør-Varanger (med interesse for avis.) Så i Narvik, – og deretter i Rana, der han endte opp som redaktør i Rana Blad.

Han presiserte at han er sterkt for muligheten til anonymitet når det gjelder avisinnlegg.

Ellers uttrykte han sterk misnøye med dagens Rana Blad: Den er blitt en kapitalistisk avis.  Alt overskudd går til Oslo.  Redaktøren har prosenter av omsetningen.

Hirsti mener at dagens redaksjon i Rana Blad er tafatt, tar ikke opp alvorlige tema, (havnesituasjonen f. eks). Etter denne avslutningssalven fikk Hirsti stor applaus.

Tove Lian kom med en varm takk og overrakte blomster og en flaske til dagens foreleser.

3.  Det ble fotografering – før lederen kom med noen ord om nye høringer og saker som LOP sentralt er opptatt av – som skatteutvikling for enkelte pensjonistgrupper.

4.   Til slutt ble det lotteri, noe som alltid er populært.

Mo i Rana, 30. september 2012, Anne Ryssdal, sekretær.

@