Rana Lokallag av LOP – 15 år

Landsforbundet for offentlige pensjonister (LOP) har til formål å samle medlemmer med offentlige tjenestepensjonsordninger til arbeid for felles interesser. LOP er partipolitisk- og livssynsmessig uavhengig. LOP sørger for at off. pensjonisters vilkår og rettigheter ivaretas. Hovedkontoret er i Oslo, med lokallag spredt ut over landet. Landsmøtet er øverste myndighet.

LOP Rana er et slikt lokallag, stiftet i 2005, og er altså 15 år i år. Det møtte opp 25 personer som uttrykte vilje til å begynne prosessen med å få i gang et lokallag. Anne Ryssdal var første leder.  Et par år etter etablering talte lokallaget ca 40 medlemmer. I dag er laget doblet til 80 medlemmer. Av disse var 3 medlemmer ved stiftelsen: Unni og Neri Segrem, og Tove Lian. Sistnevnte har vært leder i flere år. I dag er leder Kitty Neeraas, som ønsker velkommen til vårt lokallag i Rana.                                                                                              

Selv om ektefeller har hatt annet arbeide enn offentlig, blir de tilbudt medlemskap i LOP.

Årsmøtet, som skal finne sted innen utgangen av februar, er øverste myndighet i lokallaget.

LOP Rana har møte siste onsdag i hver måned på Mo Aktivitetshus i Kirkegata. Vi har stort sett et foredrag på hvert møte. Fra 2019 kan nevnes «Produksjon og salg av Heymat», et ranaprodukt solgt i store deler av verden, Om bruk av høreapparat (når det trengs), for å delta i sosiale lag og motvirke demens, «Da familien var firma, og mor var bonden» - studier om kvinnebonden i det før-industrielle Nordland, Utviklingen av de nye Fageråsen hoppbakker.                                                                                                                                      

Reportasjer fra medlemmers reiser er populært. Slik kunne vi nevne mange interessante innslag.

Vi har gjerne to turer pr. år, juni og september. Lokalt vektlegger vi det sosiale. Kafeen i møtelokalet, med mye godt og rimelig, er svært populær.  Årets juletilstelning, med god oppslutning, fant sted der.                                                                                                   

Et av medlemmene gir råd og veiledning i arv- og boskiftespørsmål.

Medlemsbladet «Vi i LOP» utkommer 4 ganger i året, med aktuelle tema og nytt fra lokallagene.
 

Kitty Neeraas, leder.

 

alt

Fra venstre, Tove Lian, Kitty Neeraas og Unni Segrem.

@