Referat fra medlemsmøte 26. sept. 2014

Medlemsmøte 24. september 2014 på Korgen Vertshus. Tilstede 26 medlemmer.

Nestleder ønsket velkommen, og det ble servert kaffe og vafler, som smakte riktig godt etter en ca 4 mils kjøretur i personbiler.

Vi fikk et underholdenende kåseri om forskjellige opplevelser under 2. verdenskrig av Geir Valla.

Han hadde en onkel som overlot han mange krigsetterlatenskaper, og hans interesse for den lokale krigshistorien hadde han helt fra sine unge dager. Disse effektene ble samlet til et lite privat museum, som nå er en underavdeling av Helgeland museum.

10. juni 140 kom mange tyskere og østerrikere til omegnen av Korgen og Bjerka. De så fort at det måtte bygges vei over Korgfjellet, slik at ble veiforbindelse mellom sør- og nord-norge. Toget gikk bare til en sted sør for Mosjøen som hette Svenningdal. For å legge vei nordover kom det mange krigsfanger til distriktet, serbere, kroater og russere.

I juni 1941 var det mellom 70 – 100  mann på nordsida av Korgfjellet. Det ble bygd en fangeleir, og det var 50 vakter og ca 400 fanger som arbeidet der under umenneskelige forhold. Mange nordmenn deltok i vaktholdet. «Nådeløse nordmenn», nordmennene var ofte de «verste» fangevokterne. Leiren sto ferdig i juni 1942, og da kom det 396 deporterte krigsfanger, og det totale tallet var da 536.

299 fanger ble skutt under krigen – over halvparten av fangene i leiren.  Fangeleiren ble ansett for å være grusom, selv sammenlignet med leirene i Tyskland  og Østeuropa.

På Korgfjellet ble siden filmen «Blodveien «tatt opp».

I 1945 ble det holdt en minnestund på fangenes gravplass.

Etter krigen arbeide Norsk – Jugoslavisk samband for samarbeide mellom de 2 land, og siden ble venneforeningen Norge – Balkan dannet.

På 60 og 70 tallet kom mange eksfanger på besøk til Korgenområdet.

Nå kommer barn og barnebarn av eksfangene på besøk for å se på stedene deres fedre og bestefedre sultet, frøs, sleit og mange var blitt drept.

Til slutt var det en omvisning i det lille, men meget innholdsrike museet. Det var samlet en ufattelig mengde gjenstander – tydelig av stor interesse for mange, også av våre medlemmer.

Til slutt var det mulighet for en velsmakende middag på vertshuset.

Anne Ryssdal, referent

@