Referat fra medlemsmøte 27. mai 2015

Møtet ble holdt på Mo Bo – og servissenter.Samværet startet med kaffe, før leder David ønsket velkommen til 20 personer.

Tove orienterte om turen 3. juni. Turen er ikke fulltegnet, men vi drar – og LOP betaler underskuddet på bussturen. Vi skal besøke Petter Dass – museet og kirken på Alstadhaug. Der blir det anledning til å kjøpe kaffe. Turen går videre til Tjøtta, muligens med en liten stopp ved Krigskirkegården. David vil guide oss.

Turen går så tilbake til Thoralvstein på Sandnes hvor vi får servert lunsj. Heimturen gjennom Toventunnelen.
Tove og Inga Marie må forlate møtet for å møte i Eldrerådet i kommunen kl. 1300.
 
David ønsket spesielt Tor Jacobsen velkommen – og gav ordet til ham. Tor fortalte fra krigens dager i Rana – for 75 år siden da han som “kørv”
opplevde at krigen kom. Han skildret livet på Mo i begynnelsen av krigen, om da de evakuerte til Langfjellet og om å ha tyske og østerrikske
soldater boende i heimen. Om “guttestreker” som de gjorde – og som foreldrene aksepterte – bl. a. å “stjele” brød fra tyske lagre, som var bedre enn de norske. Han nevnte og bl. a. Ildgrub-afferen og Renga-afferen, men mest om sine opplevelser som “kørv” gjennom krigens 5 år.
Han avsluttet med “jubeldagene” 7. –8. mai 1945, som ble feiret med fest og dans i gatene – også av de russiske fangene/ soldatene.
David takket for det “fengende” foredraget og overrakte en “takkegave” til Tor, . . . som hadde vanskelig for å avslutte, og fortsatte litt til. . .
Så ble det åresalg – og mere kaffe. Vinnerne av gevinstene ble: Vida Nermark (blomster), Anne Ryssdal (blomster), Sigrid Pedersen (blomster) ogAnne Ryssdal (vin).
 
David takket for frammøte og ønsket vel heim. Åresalget innbragte kr. 856,-
 
Møtet hevet.
Mary Bjørnå
-sekretær-
@