Årsberettning 2013

Årsberettning 2013
Årsberetning 2013 for avd. Vågan og omegn. Landslaget for offentlige pensjonister, avd. Vågan og omegn ble startet høsten 2010, på tross av at vi er en nystartet forening, syns vi at vi er kommet godt i gang med arbeidet. Vi har funnet en stil på vår aktivitet, som vi tror kan utvikles til en livskraftig pensjonistforening i vårt lokalsamfunn. Vi har hatt 7 medlemsmøter i året som gikk. Det har vært styremøter foran hvert medlemsmøte for å planlegge, fordele ansvar og lage program for neste møte. Styret har på sine møter også laget årsplan og planlagt turer og andre aktiviteter. Styret har dette året vært: Leder Reidun Karjalainen Nestleder Bjørg Utnes Kasserer Gillian McCabe Sekretær Turid Hansen Styremedlemmer Per Hansen, Gerd Matras. Varamedlemmer Dagrun Krane, Solveig Størkersen Valgkomité Inger Karin Tønseth, leder, Astri Falch, medlem, Johan Hansen, varamedlem Revisor Keith Hansen, Anita L Hansen Bjørg Utnes er representant i eldrerådet. På maimøtet fortalte Ingrid Arctander om det første året som erstatningslærer i Nord-Norge. Svært interessant og underholdene å høre hvordan hun taklet en vanskelig skolehverdag, under tøffe forhold. På et av vårens møter fortalte og viste Bjørg Utnes bilder fra turen hun hadde hatt i Thailand. En spennende reise i eksotiske områder, både på til vanns og på land. 6. juni hadde vi utflukt til Åland gård, på Vestvågøy. Turen startet fra Shell i Svolvær i private biler. Vi ble møtt av det hyggelige vertskapet, som tok oss rundt på omvisning både ute og inne. Det ble muligheter til smaksprøver og til å handle. Etterpå dro vi til Inger Tønseth, som serverte nydelig kjøttsuppe, med kaffe etterpå. 31.oktober. Dagfinn Bakke fortalte om sitt liv som tegner i Lofotposten og om utgivelsen av sin bok «Det stivnede hav». De øvrige møtene har vært fylt med sang, musikk og gode samtaler. 6.mai var Reidun Karjalainen på kurs i Trondheim. Dette kurset omhandlet bruk av media og regnskap. På det siste møtet i 2013 la vi frem og godkjente en årsplan for 2014, med mange spreke forslag til aktiviteter. Flere av forslagene har kommet tidligere, som besøk av Salten/Bodø-laget og tur til Hamarøy. Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt «aktivitetsår». Svolvær 27. februar 2014 Reidun Karjalainen
@