Årsmelding 2014

Årsmelding 2014 for avd. Vågan og omegn.

 

Landslaget for offentlige pensjonister, avd. Vågan og omegn ble startet høsten 2010.

2014 har vært fullt av planer og aktiviteter, de fleste er blitt gjennomført med vellykket resultat.

Vi har hatt 8 medlemsmøter i året som gikk og det har vært styremøter foran hvert medlemsmøte for å planlegge, fordele ansvar og lage program for neste møte.

 

Styret har dette året vært:

Leder                         Reidun Karjalainen

Nestleder                    Bjørg Utnes

Kasserer                      Gillian McCabe

Sekretær                     Randi Aure Benjaminsen

Styremedlemmer       Per Hansen, Gerd Matras.

Varamedlemmer        Dagrun Krane, Solveig Størkersen

Valgkomité                 Inger Karin Tønseth, leder, Astri Falch, medlem,

Johan Hansen, varamedlem             

Revisor                        Keith Hansen, Anita L Hansen

Bjørg Utnes er representant i eldrerådet.                                                   

Vi har hatt to turer i løpet av våren. Den første gikk til Vikingmuseet 10.mai, hvor vi ble servert «ekte vikingesodd», derfra gikk turen til Grunnstad til Inger Tønseth der det som vanlig var god stemning og god servering.

Den andre turen gikk til Hamarøy og Tranøy 18.juni, først til Hamsundsenteret hvor vi ble guidet rundt i det flotte og spesielle bygget, som avspeilet Hamsun som person. Så dro vi til Tranøya, hvor vi fikk servert nydelig fiskesuppe. Der ble det tid til å rusle litt rundt, både til det lille kapellet, til fyret og til den gamle hvalskuta «Svolværingen». Med oss på turen hadde vi Gunnhild og Ottar Rønning som har hus på Hamsund. Som avslutning på turen var vi var invitert til dem på kaffe, Ottar fortalte gripende og fantastisk om sin «gammelonkel» Knut Hamsun. Dette ble en minnerik opplevelse for oss alle.

Fra 13- 15 juni var det Landsmøte i Bergen, vi sendte 2 representanter. Reidun Karjalainen som delegat og Gerd Matras som observatør. Dette var både inspirerende og flott.

 

 På de fleste medlemsmøter har vi hatt et tema, enten medlemmer som har fortalt om fine   turer de har vært på, eller noen utenfra som har foredratt om aktuelle temaer.

På aprilmøtet viste Per Hansen lysbilder og fortalte om turen han og Grete hadde hatt til Grønland.

Randi Størkersen har vært å fortalt om sitt opphold på senter for synshemmede i Evenes.

Monica Kleffelgård Hartviksen fra LAS har holdt et interessant foredrag om viktigheten av å ta vare på naturen som vårt matforråd. Hun snakket også om kildesortering og de forskjellige returprodukter.

På ett av møtene fortalte Reidun om turen til Bergen og landsmøtet, og viste bilder derfra.

I tillegg til aktivitetene på møtene har vi hatt representanter med for å arrangere eldredagen og få i gang Seniornett i Vågan.

Vi hadde planlagt og invitert LOP Salten og omegn på besøk i september, med det passet ikke for dem denne gangen så det får vi ha til gode til senere.

De øvrige møtene har vært fylt med sang, musikk og gode samtaler.

 

Jeg ønsker og takke styret og medlemmer for et godt arbeidsår.

 

Svolvær 26. februar 2015

Reidun Karjalainen

 

 

 

 

 

 

 

           

 

@