Konstituerende møte i Vågan lokallag av LOP 26. november 2011

Referatsaker

Turid Hansen hadde fått tilbud fra LOP Tromsø om tur til Estland i juni. 6 plasser er reservert medlemmer av Vågan.

Referat fra stiftelsesmøtet

Stiftelsesmøtet ble avholdt på Musikkhuset i Svolvær torsdag 18. november 2010. Leder for sentralstyret, Eli Vinje, fortalte om arbeidet i LOP sentralt. Frits N. Jensen kom fra LOP Tromsø, fortalte om arbeidet der og hjalp oss i gang. Det ble 18 navn på medlemslisten på dette første møtet. Navnet ble: Vågan lokallag av LOP.

Valg

Leder: Turid Hansen, valgt for 1 år.
Styremedlemmer: Gillian McCable og Bjørg Utnes, valgt for 2 år, Per Hansen og Reidun Karjalainen, valgt for 1 år.
Varamedlemmer: Gerd Matras og Marit Gabrielsen, valgt for 1 år.
Det var åresalg på møtet.
Foreningsnytt/referat ble sendt til Våganavisen.

Sak 1. Konstituering

Styret i det nye lokallaget ble som følger: leder Turid Hansen, nestleder Bjørg Utnes, kasserer Gillian McCabe, sekretær Reidun Karjalainen, styremedlem Per Hansen og varamedlemmene Gerd Matras og Marit Gabrielsen.
Varamedlemmene inviteres til alle styremøter.
Valgkomite: Johan Hansen leder, Inger Tønseth og Astrid Falck, medlemmer.
Revisor: Keith Hansen, vara Anita Larsen Hansen.
Utsending til landsmøtet: Turid Hansen, 1. vara Reidun Karjalainen, 2. vara Gillian McCabe.

Sak 2. Tur til Estland

Vi kontakter medlemmene for å fylle opp turen fra Tromsø med seks deltakere.

Sak 3. Vedtekter

Turid, Bjørg og Per utarbeider vedtekter for laget med utgangspunkt i LOPs normalvedtekter.
Sak 4. Medlemskontingent
Styret bestemmer at kontingenten skal være kr 250.

Sak 5. Halvårsplan

Det ble foreslått å utarbeide en halvårsplan. Det kom inn mange ideer som det må arbeides videre med; medlemsmøter, kurs og turer. Reidun Karjalainen tar turkomiteen.

Reidun Karjalainen, sekretær/referent

@