LOP Vågan Årsmelding 2011

Denne pensjonistforeningen i Vågan startet for vel ett år siden og dette er derfor vårt 1. årsmøte. Vi fikk 18 navn på medlemslista på stiftelsesdagen. Nå har vi 25 navn. Vervkampanjen går kontinuerlig.

Vi har mottatt en pengegave fra LOP sentralt til hjelp i oppstarten.

I året som er gått har vi hatt 10 styremøter, 5 medlemsmøter, en utflukt og noen andre treff.

Styret består av:
Leder Turid Helene Hansen
Nestleder Bjørg Utnes
Kasserer Gillian McCabe
Sekretær Reidun Karjalainen
Styremedlem Per Hansen
V
ara til styret Gerd Matras og Marit Gabrielsen
Valgkomité: Johan Hansen er leder og Inger Tønseth og Astrid Falck er medlemmer.
Revisor: Keith Hansen med vara Anita L. Hansen                                                    

Litt om medlemsmøtene:

 

  1. Første møte i år ble på Havlykvartalet og vi hadde en gjest, Bjørn Lundal, som kom helt fra Harstad for å spille til allsang og svingom på sin «kibord». Vi hadde ingen utgifter med dette. En annen gjest, Arnold Nygaard, fortalte om pensjonistforeningen der han er leder, Pensjonistuniversitetet. Vi ble enig med ham om et samarbeid når det gjelder arrangementer og turer.
  2.  Laget vårt ønsket fra første møte å ha allsang, utlodning, bevertning og ett underholdende innslag eller tema som faste punkter. Vi var også enig om å prøve å verve flere medlemmer. Medlemmene skal være offentlige pensjonister, men ektefelle eller samboer trenger ikke å være verken offentlig eller pensjonist. Man kan gjerne ta med en venn på møtet.
  3. Andre møte var på Musikkhuset. Pensjonistuniversitetet kom med flere medlemmer og vi hadde en flott kokk, Arne Johnsen, som tilberedte mølje med vanlig tilbehør + fiskesuppe til oss. Vi bare hjalp han med skrelling og rensking og skaffet tilbehøret. Vi dekket og pyntet som man må når det er møljefest. Vi hadde møljesanger og møljedikt osv. Vi lærte en sang etter måltidet av et av medlemmene, Gert Matras. Det var en færøyisk folkevise, og vi lærte å danse til denne. Vi sang også den norske versjonen. Et av medlemmene våre, Ingrid Arctander leste egne dikt.
  4. Lørdag 2. april hadde to av oss, leder og sekretær, stand på kulturhuset, der vi sammen med mange andre foreninger og lag reklamerte for egen forening.  Her underholdt «Vågakallan» og de høstet stor applaus og de havnet selvsagt også med bilde i avisen, med sin leder Arne Størmer.
  5. Så var det «Årets utflukt», heldagstur til Sagaspillet «Signe og Hagbart» i Steigen på Hamarøya den 29. juli. Vi disponerte en buss hele dagen som tok oss med Engeløya rundt og til andre severdigheter, « Batteri Dietel», « Galleri Grevinnen» og  Engeløystua der vi hvilte i den fine hagen og fikk kjøpe lunsj. Vi var også på Musèum der vi var innom flere bygninger og fikk se på hagen der, med bl.a. urter. Det var alt sammen en stor opplevelse og meget hyggelig. Vi gleder oss til neste gang som blir 2013!

 

Vi tok ferge fra Svolvær tidlig om morgenen og kom sent hjem, men det skremte tydeligvis ingen. Mange av deltakerne er ikke medlem i LOP.

 

  1. Tredje medlemsmøte ble 28. september. Det var et av medlemmene, Inger Karin Tønseth, som inviterte oss hjem til seg, så det ble biltur til Grunnstad der kjøttsuppa ventet. Ellers tok vi hele programmet som vanlig. Enkelte hadde både gevinst og dikt med for vår felles hygges skyld i tillegg. Vi håper dette også kan bli tradisjon, for Inger sier der er mye mer å vise oss der ute. Som noen har bemerket, er vi flink å lage blest om oss selv i avisen etter møtene våre.
  2. Fjerde møte ble holdt på LHLs lokale i Svolvær. Temaet var da lysbilder fra Steigen-turen og referat fra Landsmøtet på Sola, der vår nestleder, Bjørg Utnes, var utsending. Vi hadde også da gjester som ville «lukte» på vårt tilbud før de blir medlem.
  3. Det ble ønsket «LOP- fellesskap» til Kulturhuset til stykket «Undset» og noen var også sammen etter at teaterforestillingen var slutt.
  4. På senhøsten ble det femte møtet på Havlykvartalet, der vi heretter håper å ha fast møteplass, siste torsdag i hver måned kl.19.00 – ca. 21.30. Det var uvær denne dagen, så vi var takknemlig for at såpass mange kom. «Courage» som er de to damene Sylvia Hamnes og Oddbjørg Olsen, underholdt med eget sanghefte, trekkspill og gitar. De knyttet sammen sitt program på en fin måte.

 

Morsom mat, fingermat laget av styret vårt, og en svingom gjorde seg ekstra godt på en slik dag.

  1. Det ble ikke noe advent-møte med advent- og julesanger dette året, men vi forstod at flere av medlemmene kunne tenke seg dette. Det må vi huske når høsten 2012 skal planlegges.

Andre ting som skal nevnes:
Vi ønsker å holde kurs når medlemmene har ønsker om det, og når noen har ideer. Derfor har vi hatt et smågruppekurs med mobiltelefon, der vi lærte hverandre det hver av oss kunne. Senere vil vi videreføre dette.
Vi hadde et annet meget spesielt kurs på Omsorgssentret i Svolvær, i deres kjøkken. Det var vårt engelske medlem, Gillian, som ville lære oss å bake «Mince Pies». Åtte kursdeltakere hadde en flott kveld.

Vi ønsker mange flere kurs og mye opplæring det neste året.

Vi har fått eget sanghefte, to av medlemmene har gjort en flott jobb med dette. Det er Astrid Falck og Dagrun Krane.

Bjørg Utnes, vår nestleder, er vår representant i Eldrerådet.

Vi har mange ting vi ønsker, men ikke har fått gjort enda, f.eks.:

a) Invitere flere foreninger og lag i Vågan for å høre om hva som skjer og lære av det.

b) Lage «småkomiteer» slik at de som er flink til det, kan ta ansvar for reiser-utlodningen-underholdningen/temaene-serveringen mm

Svolvær 15. februar 2012*
Leder                                                                    sekretær

@