KURS: Sortering. Gjenvinning. Gjenbruk.

Dato: 08. februar 2023 11:00 -

Onsdag 8. februar kl. 11.00

Fredheimsloftet, 3. etg. Fredheimsvegen 4, Kleppe

IVARs visjon er et samfunn der ingenting går til spille. De henter de vanligste typer avfall hjemme hos oss, men noen typer må vi levere selv.  Anita Austigard vil kurse oss i hvordan vi skal sortere avfallet, og hvordan IVAR sørger for at:     

•   brukbare gjenstander får nytt liv gjennom direkte ombruk eller reparasjon

•   mest mulig av avfallet som ikke kan brukes på nytt direkte, sendes til materialgjenvinning

•  resterende avfall blir til brensel og energi i Forus gjenvinningsanlegg

Kurset varer ca. halvannen time. Det blir pause med kaffe/te og litt attåt.

Pris kr 60,- per person.

alt