Kurstilbud onsdag 10. november: Kommunal hjelp til eldre

Dato: 10. november 2021 11:00 -

Kl. 11.00 – ca kl 13.00
Møterommet i 3. etg. Fredheimsloftet i Klepp

Mange av oss ønsker å bo så lenge som mulig i boligen vår. Det ønsker også kommunen. Derfor kan kommunen hjelpe oss på ulike måter i perioden fra vi begynner å få problemer med å klare oss selv, og fram til vi er nødt til å flytte på institusjon. Noe av hjelpen er gratis, andre ytelser må vi betale for.

Vi har fått en saksbehandler fra Sandnes kommune til å holde kurs for oss. Stikkord for kursinnholdet kan være:

  • Hvilke personer i kommunen kan kontaktes for å få hjelp.
  • Aktuelle hjelpemidler.
  • Hvor finner man orientering om hva som finnes.
  • Sikkerhet, alarm, GPS.
  • Hjemmehjelp, støttekontakt, frivillighetssentral.

Maks antall deltakere er avhengig av hvilke smittevernregler som gjelder. Hvis det blir god oppslutning eller strenge regler, vil vi forsøke å avholde kurset to ganger. Hvis mulig, blir det pause med kaffe og noe attåt. Pris kr. 90,-