Kurstilbud onsdag 6. oktober: Bolig for eldre

Dato: 06. oktober 2021 11:00 -

Kl. 11.00 – ca kl 12.30.
Møterommet  i 3. etg. Fredheimsloftet i Klepp

Mange av oss eldre ønsker å bo så lenge som mulig i boligen vår. Det er den boligen vi er vant med, og som ligger i et strøk der vi kjenner naboer og omgivelser.

Men så blir vi jo eldre, og det er ikke sikkert at boligen egner seg for eldre folk. Spørsmålet for mange er derfor hva vi kan gjøre for å få boligen vår mer eldrevennlig?

Vi har fått en arkitekt fra firmaet Holon Arkitektur AS i Sandnes/Stavanger til å kurse oss i tilrettelegging av boliger for eldre. Hva kan vi gjøre med den boligen vi har,  slik at den blir mest mulig tilpasset et godt liv ettersom vi aldres. To stikkord er sentrale her: Utforming og sikkerhet. Eller, sagt på en annen måte: Tilgjengelighetskrav i arkitekturen, universell utforming, smarte grep for å skape fleksible og tilpasningsvennlige boliger. Dessuten er det viktig med bokvalitet og hvordan omgivelsene våre påvirker oss.

Maks antall deltakere er avhengig av hvilke smittevernregler som gjelder. Hvis det blir god oppslutning eller strenge regler, vil vi forsøke å avholde kurset to ganger.

Hvis mulig, legger vi inn pause med kaffe og noe attåt. 
Pris kr. 100,-