FØRJULSFEST / MEDLEMSMØTE 15. desember - flyttet til Storstova, Bryne

Dato: 15. desember 2020 18:00 - 20:30

Førulsfesten vert i halden i Storstova på Bryne, tysdag 15. desember.

Tidligere prest, fotograf Inge Bruland syner bilete og fortel om  reisa  han gjorde "I fotsporene til Sigurd Jorsalfar". 

Kulturinnslag ved musikkgruppa "Holmgard" med fengende russisk folkemusikk og kjente norske juletoner.

Vedlegg