Medlemsmøte med årsmøte 15. februar

Dato: 15. februar 2023 11:00 -

Sted: Underetasjen i Frøyland og Orstad kyrkje. Orstadbakken 33, Klepp st.

•  Samfunnsberedskap er nå et aktuelt tema.
«Samspillet mellom frivillig og offentlig beredskap» er tittelen på tidligere stortingsrepresentant, statsråd og fylkesmann Tora Aasland sitt foredrag, der hun tar utgangspunkt i doktoravhandlingen hun nylig fullførte ved UiS.

•  Kulturelt innslag ved Torleif Hodne: «Lått og løye på jærsk».

•  Matøkt med smørbrød, kaffe/te og «någe attåt».

Pris kr. 300,-.

Påmelding

alt

Tora Aasland, Foto: Privat

 

alt

Torleif Hodne, Foto: Åge Bjørnevik, Jærbladet

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Onsdag 15. februar 2023 i underetasjen i Frøyland og Orstad kyrkje,

etter medlemsmøtet som begynner kl. 11.00

 

Sakliste til årsmøtet:

Sak 1              Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 2              Valg av ordstyrer

                        Valg av referenter

                        Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Sak 3              Årsmelding for 2022

Sak 4              Regnskap for 2022

Sak 5              Budsjett for 2023

Sak 6 a          Valg etter innstilling fra valgnemnda: Styre og revisor

Sak 6 b          Valg etter innstilling fra styret: Valgnemnd.

Sak 7              Innkomne forslag  

           

Medlemmer som har forslag de ønsker å fremme for årsmøtet, må melde disse til styret før 20. januar 2023.

Sakene vil bli behandlet av styret som innstiller med forslag til vedtak.

 

Alle påmeldte til årsmøtet får årsmøtedokument tilsendt på e-post eller papir.

Andre medlemmer vil få dokumentene tilsendt etter henvendelse til lokallagsleder.

Årsmøtedokumentene legges også ut på vår hjemmeside: https://lop.no/lokallag/rogaland/