Medlemsmøte onsdag 20. oktober

Dato: 20. oktober 2021 11:00 -

Kl. 11.00 i Frøyland og Orstad kyrkje

alt

Møtet med Gunnar Roaldkvam og Svein Tang Wa måtte koronaavlyses både i mai 2020 og mai 2021.

Gunnar Roalkvam, historiker og forfatter, holder foredrag med tittel «Hva er typisk for arbeiderkulturen i Rogaland».
Musikalsk innslag
ved Knut Gundersen, mangeårig 
samarbeidspartner av Roalkvam. Gundersen erstatter avdøde Svein Tang Wa .

Denne gangen kan du/dere invitere med dere en eller flere gjester/potensielle nye medlemmer i LOP
Rogaland Sør.
Gjestene har fri adgang, men vennligst noter antall gjester på innbetalingsblanketten dersom du har med deg noen. (Viktig pga. matbestilling).

Smørbrød, kaffe/te og «någe attåt».
Pris kr. 300,-