Protokoll fra årsmøtet 2016

Vi avholdt årsmøte den 8. februar på Larvik turns klubbhus.

Referat fra møtet kan du lese her:

Dokumenter

@