Larvik

LOP Larvik har 74 medlemmer og arrangerer medlemsmøter og felles turer.

Medlemsmøtene holdes normalt andre mandag i måneden i klubblokalene til Larvik Turn på Lovisenlund, og starter klokken 13.00. På møtene tas opp aktuelle tema og vi søker interessante kåsører. På møtene er det alltid en enkel bevertning. Møtene er godt besøkt, men det er plass til flere.

HER finner du vårt vervebrev for høsten 2024, vær med å spre dette til alle som kan ha interesse av LOP og vårt arbeid!
 

Innmelding til LOP Larvik: Sekretær Andrea Olstad tlf.nr 92249281 eller mail andrea.olstad@gmail.com
Kontingenten er kr 450,-/ år (sentralt kr 320,- og  kr 130,- får vi )

LOP Larvik er representert i Larvik Eldreråd 

 

Kontakt lokallaget

Leder Kari Dahle Halvorsen
e-post: karidh44@gmail.com 
tlf: 48 04 48 39

Aktuelt

Medlemstreff

Styret

Leder

Kari Dahle Halvorsen
E-post: karidh44@gmail.com 
 

Nestleder

Else Kaupang
E-post: elkau@online.no
 

Sekretær

Andrea Olstad  
E-post: andrea.olstad@gmail.com


Kasserer

Jan Walter Olstad
E-post: janwalter1941@gmail.com


Styremedlem

Sigbjørn Teigen
E-post: sigbteig@online.no


Varamedlemmer

Lise Fuhre Pettersen
E-post: lisefuhrepettersen@live.no

Eva Lill Ludvigsen 
E-post: evalud55@hotmail.com 

Aud Danielsen
E-post: audbdanielsen@gmail.com

 
 

 

 

@