Larvik

LOP Larvik har ca 60 medlemmer og arrangerer medlemsmøter og felles turer.

Medlemsmøtene holdes normalt andre mandag i måneden i klubblokalene til Larvik Turn på Lovisenlund, og starter klokken 13.00. På møtene tas opp aktuelle tema og vi søker interessante kåsører. På møtene er det alltid en enkel bevertning. Møtene er godt besøkt, men det er plass til flere.

HER finner du vårt vervebrev for høsten 2022, vær mer og spre dette til alle som kan ha interesse av LOP og vårt arbeid!

Kontakt lokallaget

Leder Kari Dahle Halvorsen
e-post: karidh44@gmail.com 
tlf: 480 44 838

Aktuelt

Medlemstreff

Styret

Leder

Kari Dahle Halvorsen
E-post: karidh44@gmail.com 
 

Sekretær

Andrea Olstad  
E-post: andrea.olstad@gmail.com


Kasserer

Jan Walter Olstad
E-post: janwalter1941@gmail.com


Styremedlemmer

Sigbjørn Teigen
E-post: sigbteig@online.no

Else Kaupang
E-post: elkau@online.no


Varamedlemmer

Lise Fuhre Pettersen
E-post: lisefuhrepettersen@live.no

Eva Lill Ludvigsen 
E-post: evalud55@hotmail.com 

Aud Danielsen
E-post: audbdanielsen@gmail.com