Larvik

LOP Larvik har ca 75 medlemmer og arrangerer medlemsmøter og felles turer.

Medlemsmøtene holdes normalt andre mandag i måneden i klubblokalene til Larvik Turn på Lovisenlund. På møtene tas opp aktuelle tema og vi søker interessante kåsører. På møtene er det alltid en enkel bevertning. Møtene er godt besøkt, men det er plass til flere.

Kontakt lokallaget

Leder Odd Bjarne Johansen
e-post:  oddbj@online.no
tlf. 913 99 934

Aktuelt

Medlemstreff

Styret

Leder

Odd B Johansen
Tlf: 913 99 934
E-post: oddbj@online.no

Nestleder/sekretær

Magnhild Dolven
Tlf: 97731141
E-post: magnhild.dolven@gmail.com

Kasserer

Øystein Tomter
Tlf: 91120260
E-post: oe-eg@frisurf.no

Styremedlemmer

Tor Torgersen
Tlf: 48039895
E-post: torto28@hotmail.no

Else Kaupang

Varamedlemmer

 
Kari Hougen
Tlf:  97434467
 
Håkon Giljarås
Tlf: 94485920
 
Gerd Engelstad