Referat fra julemøtet på Bøkekroa 5. desember 2022

Tilstede 41 medlemmer da 2 stk var syke. Vår leder Kari Dahle Halvorsen var i Mexico og nestleder Else Kaupang hadde dessverre fått Corona men følte seg heldigvis ikke så syk. Så da ble det undertegnede som måtte ta oppgaven som leder av dette møtet.

Praten gikk livlig fra første stund. Undertegnede ønsket alle velkommen, spesielt våre to spellemenn, Totto Osvald og Erik Kjeldsen, som sto for underholdninga. Men først ville vi synge for et medlem, Inger-Lise Rørvik, som hadde bursdag denne dagen – 80 år er en fin alder! «Hurra for deg» gikk så det ljoma!

Undertegnede hilste medlemmene fra Kari Dahle Halvorsen og vi takket for det og ønsker selvfølgelig henne og Kjell (mannen hennes) en riktig God Jul og Godt Nyttår med familien i Mexico. Møtet begynte med at undertegnede leste dikten «Julebord i Enkeltmansforetaket»

Deretter ble det sang og gitarspill av Totto og Erik og det ble et veldig koselig gjenhør av gamle, gode viser som man kunne være med å synge på om man hadde lyst. Det ble ca ¾ time med underholdning og der var også allsanger som «I Natt Jag Drömde» noe som passet bra i disse tider!

Undertegnede takket for underholdningen med en sang for dem før jeg overrakte dem hver sin blomst.

Deretter kom ansatte i Bøkekroa med maten til oss som besto av juletallerken og de som hadde valgt noe annet fikk kalkun, vegetar og lactosefri / glutenfri mat noe som var bestilt på forhånd. Det så ut som alle koste seg med maten som også besto av dessert, riskrem og kaffe etterpå.

Øystein Tomter informerte om turene som turkomiteen har jobbet med. Men medlemmene ble enige om at det beste var at turkomiteen gikk inn for en tur som alle skulle få beskjed om og da fikk man en frist til å melde seg på turen.

Deretter fikk alle ønske hverandre en riktig God Jul og takk for et fint julemøte 2022.

 

          Andrea Olstad

            Sekretær

 

alt

alt

alt

alt

alt

@