Referat fra julemøtet på Bøkekroa 4. desember 2023

Tilstede 45 medlemmer, vi skulle vært 49 men 4 medlemmer meldte forfall. Leder Kari Dahle Halvorsen ønsket alle velkommen til julemøtet vårt! Det ble også fortalt om bisettelsen til Øystein Tomter og at det ble kjøpt inn blomster fra LOP til bisettelsen.

Trubadurene Totto Osland og Erik Kjeldsen ble ønsket spesielt velkommen og de fikk begynne med å spille og synge mange kjente sanger! Det var også anledning til å nynne med hvis man følte for det og det var det nok flere som gjorde. Da den kjente sangen «I Natt Jag Drömde» ble spilt så var det nesten alle som sang med og den teksten sier så mye i den verden vi lever i dag!

Det var godt å sitte sånn å slappe av til musikk av de to trubadurene!

Til slutt ville Totto Osland vise oss at han absolutt ikke klarte å stå på hodet slik som han gjorde i gamle dager! Men det viste seg at det klarte han jammen!

Etterpå ble det tid for spising av nydelig juletallerken, dessert og kaffe! Til slutt informerte Kari om neste møte som er den 08.01.2024 kl 13.00 på Turnhytten som vanlig.

Julemøtet ble avsluttet med allsang «Deilig Er Jorden» og man reiste seg for å synge med.

Alle ønsket hverandre God Jul og Godt Nyttår før man gikk ut i den kalde snødekte Bøkeskogen

 

Andrea Olstad, sekretær

 

alt

alt

alt

alt

                                                                          

@