Rapport fra medlemsmøtet 24. april

Mandagen den 24.04. 2022 hadde LOP Larvik sitt medlemsmøte som vanligvis pleier å være andre mandag i måneden. Gleden var stor av å kunne samles tilnærmet normalt nå etter to år med pandemi.

Det var 25 medlemmer som hadde funnet veien til Turnhytten på Lovisenlund. Hver gang er det presentasjon av aktuelle ting og denne gangen var det Knut Hjalmar Gulliksen som fortalte om poesiparken i Larvik. Et veldig interessant og aktuelt tema.

Styret i LOP, som ble valgt i februar, føler det er hyggelig når så pass mange medlemmer viser interesse for foreningen vår. Vi er ca 50 medlemmer men vi har plass til mange flere.

En trivelig, sosial formiddag ga hver enkelt ny inspirasjon på veien ut i vårsolen.

Det som vi nå ser fram imot er turen til Hedemarken / Prøysenland den 23 – 24 mai og etter det er det sommer!    

alt

På siste medlemsmøtet i vår ble det tatt bilde av styret som også kom på trykk i Lokalavisen.

STYRET LOP LARVIK

Bak fra venstre:
Jan Walter Olstad, Turid Fuhre Pettersen, Lise Fuhre Pettersen, Aud Danielsen og Sigbjørn Teigen.

Foran fra venstre:
Else Lohne Kaupang, Kari Dahle Halvorsen og Andrea Olstad.

 

 

 

@