Referat fra medlemsmøte 8.mai 2014

Vi gjorde en liten vri denne gang og avholdt møte på hotel Atlantic.

43 personer ble tatt godt imot av Henrik Kulms. Han fikk i sin tid overtatt fra det gamle hvalfangstrederiet  Melsom i Larvik en utstyrsbu (hus) fra 1854. Dette huset måtte Kulms påta seg og rive og frakte til Sandefjord hvor han har integrert det i hotel Atlantic. I dag fremstår det som en fullverdig del av hotellet. Kulms har fått mye utstyr og kjøpt noe både møbler fra et hvalfangerhjem og diverse fangstredskaper.

Vi ble tatt med rundt i Melsombua og Kulms fortalte mye fra hvalfangsten.  Han viste oss en hvalskytters klær, hvaltenner og hvalører. Kulms har i den senere tid deltatt på to hvalfangstekspedisjoner for å få bedre innsikt i dagens fangst og hvalens fremtid, en fra Egersund og en fra Island. I prinsippet er det samme fangstmåte i dag som i tidligere tider. Det ble et fint møte denne dagen. Kulms er levende opptatt av hvalfangsttiden og han er flink å formidle.

Paul Wirkola takket og overrakte blomster.

Nede i 1.etg. fikk vi kjøpt kaffe og rundstykke og praten gikk livlig både i bestikken, pantry og de andre ”rommene om bord”.

Dette var siste møte i denne terminen og i mai drar vi på Smøgentur.

 

Lillian Heggem
sekr

@