Sandefjord

LOP Sandefjord har medlemsmøter 2. torsdag i måneden kl 12.00 i Stockflethsgt 26.

Vi har gode foredrag, snitter, kaffe, lagsarbeide og godt, sosialt samvær.  Vel møtt.

Kontakt lokallaget

Leder:
Liv Dverdal Jansen
Mobil: 922 10 617
E-post: liv.dverdal.jansen@sfjbb.net

Medlemstreff

Styret

Leder

Liv Dverdal Jansen
Mobil: 922 10 617
liv.dverdal.jansen@sfjbb.net
 

Nesteder

Lill Holand
Mobil: 994 09 722
holand.lill@gmail.com
 

Sekretær

Marit Wike Hansen    
Mobil: 91176890
marit.wike.hansen@gmail.com

Kasserer

Ann-Mari Nordby Jacobsen  
Mobil: 90620215
annmar2010@gmail.com

 

Styremedlemmer

Bodil Svendsen
Mobil: 906 49 162
bodil.svendsen@sfjbb.net

Else-Mari Eckhoff 
Mobil: 952 43 688
elseeckhoff@icloud.com
 

Varamedlemmer

Grethe E. Larsen
Mobil: 976 57 194
grethelar72@gmail.com

Bjørg Unneberg  
Mobil: 47274591
bjrg.unneberg@yahoo.no