Sandefjord

LOP Sandefjord har medlemsmøter 2. torsdag i måneden kl 12.00 i Stockflethsgt 26.

Vi har gode foredrag, snitter, kaffe, lagsarbeide og godt, sosialt samvær.  Vel møtt.

Kontakt lokallaget

Leder:
Lillian Heggem
Mobil: 473 13 408

Medlemstreff

Styret

Leder

Lillian Heggem
Mobil: 473 13 408
lsheggem@frisurf.no

Styre

Anne-Marie Aaby
Mobil: 930 21 738
knutaaby@advokatplassen.no

Knut Aaby
Mobil: 451 25 555
knutaaby@advokatplassen.no

Else-Mari Eckhoff 
Mobil: 952 43 688

Bodil Svendsen
Mobil: 906 49 162
bodil.svendsen@sfjbb.net

Varamedlemmer

Astri Henriksen
Mobil: 928 93 935
astrihen@online.no

Marit Wike Hansen    
Mobil: 91176890
thor.helm.hansen@online.no

Lill Holand
Mobil: 994 09 722
holand.lill@gmail.com