Sandefjord

LOP Sandefjord har medlemsmøter 2. torsdag i måneden kl 12.00 i Stockflethsgt 26.

Vi har gode foredrag, snitter, kaffe, lagsarbeide og godt, sosialt samvær.  Vel møtt.

Kontakt lokallaget

Medlemstreff

Styret

Nesteder

Lill Holand
Mobil: 994 09 722
holand.lill@gmail.com
 

Sekretær

Knut Aaby
knutaaby@advokatplassen.no


Kasserer

Ann-Mari Nordby Jacobsen  
Mobil: 90620215
annmar2010@gmail.com


Styremedlemmer

Bodil Svendsen
Mobil: 906 49 162
bodil.svendsen@sfjbb.net

Else-Mari Eckhoff 
Mobil: 952 43 688
elseeckhoff@icloud.com
 

Revisor

Thor Reinert Olsen
 

Vara for revisor

Knut Aaby    

Styremedlemmene fungerer som et interimsstyre inntil ny leder er funnet og valgt.

@