Årsmelding 2017

ÅRSMELDING 2017

Styret:
Marit Lundt Ropstad , kasserer og kontaktperson, Ellen Berit Strand, Ann Thune og Gertrude Forsberg. Revisorer: Reidar  Ristvedt og Inger Aasland.
Vararevisor: Erling Hoel,
Valgkomite: Ingen
Representant i Tønsberg eldreråd:Inger Aasland
Representant i Tjøme eldreråd: Ellen Berit Strand

Medlemstall:
Pr. 1.1.2018 har laget 133 medlemmer, av disse har 11 ikke betalt kontingent til tross for purring. Det er en nedgang på 6 medlemmer siste året.  Vi har fått noen nye medlemmer, men på grunn av utmeldinger/dødsfall har medlemstallet gått ned.

Regnskap:
Regnskapet er gjort opp pr. 31.12.2017 med et underskudd på 5814 kr. Jfr. revidert regnskap for LOP Tønsberg lokallag  2017. Vi betaler ikke leie av lokaler på Midtløkken, men har de siste to årene betalt restauranten for å dekke og rydde bord, 650 kr pr møte. Vi mottok momskompensasjon for 2 år,  2016 og 2017. 

Årsmøte 2017:
Årsmøte ble avviklet i Midtløkken bo- og servicesenter mandag 8. februar 2017 med 21 medlemmer tilstede. Årsmelding, regnskap og budsjett ble godkjent.Valg: Valgkomiteen hadde ikke lykkes med å finne kandidater til leder og nytt styre. Noen fra det avgående styret sa seg villige til å fortsette ett år til, og årsmøtet godkjente at disse arbeidet likeverdig for å arrangere medlemsmøter i foreningen.
Daglig leder i LOP Karin S. Woldseth deltok på møtet.

Medlemsmøter:
Det er avviklet 7 ordinære medlemsmøter i 2017.
09. januar : ”Dagens bank for eldre” v. representant for Sparebank 1.
”Digital postkasse” v. Inger Aasland.  
13. mars: Thomas Nilsen fortalte om de jødiske familiene i Vestfold. Han har skrevet boken:  ”Familiene som forsvant – Den jødiske befolkningen i Vestfold 1880 -1945”.
3.april: Apoteker Inge Tjønningsen, sykehusapoteket, snakket om eldre og medisiner.
11. september: Rune Solbakken fra Hjelpemiddelsentralen orienterte om svekket hørsel, - hva som finnes av hjelpemidler.
9. Oktober: Charlotte Svendsen daglig leder I prosjektet Pulserende kystperle. Målet med prosjektet er å øke attraksjonen til Tønsbergregionen.“Et godt sted å bo, et bra sted å etablere bedrift og et herlig sted å besøke. “
13. November: Kåre Fossum fortalte om dikteren Arne Paasche Aasen. Paasche Aasen gav ut en rekke diktsamlinger og er kjent for dikt som Blåveispiken og De nære ting. Under pseudonymet Dorian Red skrev han dagsaktuelle dikt i Arbeiderbladet. Vi fikk høre flere av diktene, både de morsomme og de mer alvorlige.
11. Desember:  Julemøte. I 2017 var Tønsberg lokallag 60 år, det ville vi markere. Oddbjørn Hagen og Inger Aasland fortalte om LOP Tønsberg´s historie. 60 år med gode møter og mange turer. En tur til Berlin i 2004 fikk vi et morsomt innblikk i gjennom en sang Erling Dittmann skrev ”på sengekanten en sen nattetime”.

Etter juletallerken  underholdt Frode Øyen med musikk og sang. 

 

 

Ca 30  medlemmer har deltatt på møtene.

 

Turer:

Tirsdag 9. mai besøkte vi nasjonalparksenteret på Verdens ende. Vi gikk først opp i Rotunden der vi fikk en orientering om senteret ved daglig leder Bente Molvig. Etterpå  var det lunsj i restauranten, med fiskesuppe, kaffe og kake.

 

Styremøter.

Styret har avholdt 10 styremøter og behandlet 56 saker. Daglig leder i LOP Karin S. Woldseth deltok på møte i august.

Ellen Berit Strand var styrets representant på LOP`s landsmøtet i Trondheim i juni.

 

 

 

Ellen Berit Strand, styremedlem.