Dagens bank for eldre. Digital postkasse.

En representant for Sparebank1 vil orientere om bruk av bank i dag. Inger Aasland vil orientere om  bruk av digital postkasse.